Υπολογίστε το κόστος του έργου σας

Τιμή βασικής έκδοσης 250€

Συμπληρώστε στη φόρμα τις extra υπηρεσίες που θέλετε για την εφαρμογή σας
Αρχικό κόστος

Αφορά στη βασική έκδοση με ανακατεύθνση μέσω QR-code σε URL (yourhotel.hotelguide.app)

Ετήσιο κόστος υποστήριξης 115€ δωρεάν τον πρώτο χρόνο

Managed Cloud Hosting

Η εφαρμογή φιλοξενείται σε δικό μας υψηλής ταχύτητας Cloud Hosting χωρίς επιπλέον έξοδα φιλοξενίας και συντήρησης

Ετήσια συμβόλαια υποστήριξης

Όλες οι υπηρεσίες μας καλύπτονται από ευέλικτα συμβόλαια υποστήριξης

Εισαγωγή Προϊόντων Τιμοκαταλόγου

Το κόστος που αναφέρεται στη φόρμα είναι ενδεικτικό. Η τελική εκτίμηση θα γίνει αφού  οριστικοποιήθουν το σύνολο των προϊόντων, οι κατηγορίες και η μορφή των αρχείων που θα μας παραδώσετε.

Δυνατότητα παραγγελίας από eMenu


Πολυγλωσσικό περιβάλλον


Υπηρεσία Book a Transfer

Δημιουργία ApplicationΕκτιμώμενο Κόστος: 0

Hotel Mobile Application

Εφαρμογή ενημέρωσης και διαχείρισης των προϊόντων & των υπηρεσιών της επιχείρησης σας εύκολα προσβάσιμη από τα κινητά και τα tablets των πελατών σας